Privacy-pagina

Het Partena Professional besteedt de nodige aandacht aan het naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (BS 3 februari 1999). Die wet zet de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 om. Het koninklijk besluit van 13 februari 2001 (BS 13 maart 2001) voert de oorspronkelijke wet uit.

We zien er steeds op toe dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, nauwkeurig (en indien nodig bijgewerkt), terzake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de voorziene doeleinden. Alleen de persoonsgegevens die u ons geheel vrijwillig meedeelt, worden in onze bestanden geregistreerd en opgeslagen. Ze worden niet doorgestuurd of meegedeeld aan derden. Bovendien waarborgen we u de vertrouwelijkheid en rechtmatigheid van elke latere verwerking van de gegevens. Bij het verzamelen van informatie die op u betrekking heeft, worden expliciete, gerechtvaardigde en duidelijk bepaalde doeleinden in acht genomen.

Het Partena Professional heeft bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aangegeven. Daarbij werd ons volgend nummer in het openbaar register toegekend: 00045134. Bij de Commissie (Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Tel.: 02/542.72.00 - Fax: 02/542.72.01 - E-mail:commission@privacy.fgov.be) kan alle informatie bekomen worden over de algemene kenmerken van de geautomatiseerde verwerking.

Uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van het Partena Professional kan u om het even wanneer inkijken en eventueel corrigeren. Daarvoor moet u een verzoek indienen bij M. Herman Verschuere, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel (Tel.: 02/549.35.01 - Fax: 02/513.65.96) of op volgend e-mailadres privacy@partena.be. Vergeet niet uw identiteit te bewijzen. 

De hoofdbedoeling van de inlichtingen die u ons meedeelt wanneer u deze site bezoekt, is uw vragen en/of bestellingen snel en efficiënt verwerken. Met uitzondering van de persoonlijke medische en sociale gegevens, kan het Partena Professional deze gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals prospectie en promotie van de eigen diensten en om u op de hoogte te houden van de activiteiten van onze bevoorrechte partners. U kan te allen tijde op volgend e-mailadres laten weten dat u niet langer de toelating geeft om uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken: privacy@partena.be.
Wanneer u op onze website informatie raadpleegt of bestanden downloadt, worden volgende gegevens automatisch verzameld:

uw IP-adres; de datum en het uur waarop u toegang verschaft heeft tot de website; de weergegeven bladzijden; het soort navigator dat u gebruikt (browser); het besturingssysteem van uw PC; de gedownloade bestanden. Die informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. We evalueren er alleen maar het aantal bezoekers mee voor de verschillende rubrieken van onze website en verbeteren zo zijn toegankelijkheid en inhoud.

De website van het Partena Professional maakt alleen gebruik van onschadelijke of functionele cookies. Dat zijn hexadecimale, willekeurige getallen die door een Web IIS (Internet Information Server) worden aangemaakt en opgeslagen in het geheugen van de navigator (browser). Bedoeling van die cookies is ervoor zorgen dat het principe van de informatie-opvraging van de dynamische pagina's wordt ingevoerd. Het is immers raadzaam om de gebruikers te herkennen tijdens de hele duur van hun sessie, zelfs nadat ze op de " back-knop " gedrukt hebben. We kunnen zo ook hun gebruikstaal bepalen, definiëren welk soort informatie ze hebben opgevraagd, het aantal e-credits aftrekken overeenkomstig het geraadpleegde document en vooral vermijden dat de internetgebruiker te snel opnieuw zijn user id en zijn wachtwoord moet invoeren. Die laatste gegevens worden zelf niet bewaard in een cookie.

De onzichtbare informatie van de bezoekers van onze website wordt geenszins in verband gebracht met andere informatie, om bijvoorbeeld een gebruikersprofiel samen te stellen voor commerciële doeleinden.

Aan de gebruikers van deze site raden we aan hun user id en wachtwoord geheim te houden. Ze zijn immers strikt persoonlijk. Daarmee hebben ze toegang tot My Partena en  kunnen ze er de toegangsprofielen van de gebruikers mee beheren. De gebruikers bepalen zelf de mailing-lists waarop ze zich willen abonneren.

De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het beheer van de toegangsprofielen, ook bij vertrek van de onderneming. Hij wordt als de "Master" beschouwd en kan volledig zelfstandig beslissen welke medewerkers van zijn onderneming al dan niet toegang krijgen tot de informatie in My Partena en in welke mate.

Het Partena Professional is geenszins verantwoordelijk voor het gebrek aan vertrouwelijkheid en voor de eventuele gevolgen daarvan bij de mededeling van de userids en wachtwoorden van de "Master" aan de medewerkers van de onderneming.

Bij verlies van een wachtwoord is een automatische herinneringsprocedure voorzien op de website. Daarvoor moeten bepaalde sleutelgegevens bezorgd worden.

Het Partena Professional waarborgt geen vergelijkbare eerbiediging van de bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de websites waarnaar een link is voorzien vanuit onze site.

Deze bepalingen zijn van toepassing sinds 1 september 2001.